Vinokilo begeistert in Augsburg hunderte Vintagelover